Informacje o zawodach w sieci

Informacje o zawodach w sieci
http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator
Na tej stronie znajduje się wyszukiwarka 193 zawodów. Klikając na dany zawód, można dowiedzieć się podstawowych informacji o zawodzie (kwalifikacje zawodowe, typ szkoły, który należy ukończyć, jak wygląda kariera edukacyjna i zawodowa).

www.doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody
Na tej stronie znajduje się przewodnik po zawodach ułożony alfabetycznie. Klikając na dany zawód, mamy pełną jego charakterystykę

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left/nowy-egzamin-zawodowy/25-egzaminy-zawodowe/183-informatory

                                                                                                      Link ten jest już nie aktualny

Na tej stronie znajdziecie 183 informatory o zawodach, które można zdobyć, kończąc zasadniczą szkołę zawodową, technikum lub szkołę policealną. Klikając na dany zawód, otwiera się informator, w którym znajdują się ogólne informacje o egzaminie zawodowym (tzw. moduł 1). W module 2 znajdują się informacje: o zawodzie i o kwalifikacjach, który dany zawód posiada ( a więc i o liczbie egzaminów, które będzie trzeba zdać, aby ten zawód uzyskać. Każda kwalifikacja oznacza jeden egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. W module 3 znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z części teoretycznej i praktycznej.

http://www.zawodowe.com/kategorie/
Klikając na znajdujące się na tej stronie poszczególne kategorie typu : edukacja/finanse i bankowość/handel i sprzedaż /inżyniera i budownictwo/medycyna i farmacja/obsługa pojazdów i maszyn/prawo i administracja/służba publiczna/telekomunikacja//turystyka i rekreacja/pozostałe – znajdujemy przypisane do nich zawody wraz z ich skróconym opisem, ewentualnymi zarobkami oraz ścieżką kształcenia.

http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-zawodowe/informacje-zawodowe-1/o-zawodach
Na tej stronie znajdują się opisy ciekawych, często nietypowych zawodów, takich jak np. fundraiser, groomer, headhunter, kosmetolog, inżynier biomedyczny, asystent rodziny , hipnoterapeuta i wiele innych….. W opisie danego zawodu można przeczytać o zadaniach zawodowych, środowisku pracy, wymaganiach psychologicznych, fizycznych, zdrowotnych, warunkach podjęcia pracy w zawodzie, ścieżkach kształcenia, możliwym awansie, zatrudnieniu czy płacach.
http://www.careego.pl/category/zawody/
W zakładce „ZAWODY” znajdują się artykuły z opisami różnych zawodów, bardziej lub mniej tradycyjnych, np. dyspozytor pogotowia, barista, webmaster, neurolog, pracownik stacji paliw, dziennikarz motoryzacyjny, lakiernik samochodowy, operator żurawia, motorniczy, logopeda, diagnosta samochodowy, audytor…. i wiele innych. W każdym artykule pokazana jest ścieżka kształcenia w danym zawodzie, zarobki, codzienna praca, czy ewentualne miejsca pracy.
http://www.psz.praca.gov.pl
zakładka :publikacje-przewodniki po zawodach ( tom I – tom VII)
zakładka: klasyfikacja zawodów- opisy grup zawodów, wyszukiwarka opisów zawodów

www.perspektywy.pl
W zakładce : ZAWODY znajdują się zawody przypisane do konkretnych działów. Większość z tych zawodów obejmuje naukę na studiach wyższych. Podana jest krótka charakterystyka zawodu z informacją o ewentualnych studiach, które trzeba ukończyć, aby wykonywać dany zawód.

Informacje o zawodach – filmy

http://www.youtube.com/user/koweziu

Gabinet doradcy zawodowego w szkole
Informacje o zawodach w wersji drukowanej
Gabinet doradcy zawodowego w szkole: informatory ulotki,foldery
Urząd Pracy: teczki z opisami zawodów