GABINET MEDYCZNY

Godziny pracy gabinetu medycznego:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

Zakres działalności:

Uczniowie mogą korzystać z doraźnej pomocy medycznej, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Profilaktyka zdrowotna w szkole prowadzona jest przez dyplomowane pielęgniarki, które wykonują badania w formie testów w kierunku zaburzeń somatycznych, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń narządu wzroku, zaburzeń narządu ruchu, zaburzeń słuchu oraz nadzorują dalszą diagnostykę u uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.